29 juni Corona afspraken Havenlicht

Als gemeente zijn we blij en dankbaar met de versoepelingen t.a.v. de Corona maatregelen.

Als (kerken) raad hebben we daarom de volgende afspraken gemaakt:

  • In overleg met onze coördinatoren blijft het bezoekersaantal vooralsnog gereduceerd tot maximaal 50 personen (exclusief medewerkers);
  • Nakomen van de basisregels (anderhalve meter onderlinge afstand, handen wassen, thuisblijven bij klachten);
  • Voorafgaande reservering en registratie;
  • Gebruik maken van hygiënemaatregelen zoals desinfecterende handgel bij het betreden van de kerk;
  • De mondkapjesplicht komt grotendeels te vervallen. Wel willen we adviseren om bv bij het betreden en verlaten van de zondagse diensten onderling anderhalve meter afstand te houden en waar dat niet mogelijk is wel een mondkapje te dragen;
  • Het zingen tijdens de zondagsediensten zonder beperkingen;
  • Het collecteren tijdens de diensten stellen we voorlopig nog uit en adviseren u uw collectegeld over te maken op ons rekeningnummer NL64INGB0653612028 tnv Baptistengemeente Havenlicht

Daarbij hebben we tevens besloten om b.v. bij begroetingen of het welkom heten in en bij de kerk elkaar niet meer de hand te schudden en/of te omhelzen. Ook onze voorganger zal daarom zijn plek na de dienst niet meer bij de ingang/uitgang van de kerk innemen. Of dit een afspraak zal zijn van blijvende aard, is te bezien. Maar vooralsnog willen we toch proberen zoveel mogelijk gezondheidsrisico's te vermijden