Evangelisch Mannenkoor Jona (23 oktober)

Media Folder: 

Zaterdagmiddag 23 oktober (precieze tijdstip nog niet bekend) heten we u in ons kerkgebouw Havenlicht van harte welkom bij het concert van het Evangelisch Mannenkoor Jona

Evangelisch mannenkoor Jona bestaat uit ruim 40 enthousiaste mannen uit de regio Oost Groningen-Oost Drenthe. Onder de bezielende leiding van Daan Kroeze wordt om de drie weken gerepeteerd. Een combo zorgt voor instrumentale begeleiding. EMK Jona wil door middel van het zingen van kostbare (veelal oude) liederen het reddende Evangelie van Jezus Christus bekend maken onder de mensen. Jona heeft daarbij een voorkeur voor Johannes-de-Heer- en Glorieklokkenliederen.

De toegang is gratis