Gemeente zijn in Corona tijd

Media Folder: 
Binnen onze gemeente hebben we een aantal afspraken gemaakt om de gevolgen van het Corona-virus zoveel mogelijk te beperken:
  • Bij binnenkomst wordt u geacht uw handen te desinfecteren.
  • Jassen en dergelijke mag u meenemen naar uw stoel. Deze kunt u onder uw stoel of op de zitplaats naast u deponeren.
  • We dragen mondkapjes bij binnenkomst in het gebouw en bij verplaatsing. Op uw plaats aangekomen mogen die af.
  • We hanteren 1,5 meter afstand. De zaal met banken wordt zo ingericht dat daar aangegeven zitplaatsen zijn op 1,5 meter. In de zijzaal met stoelen is er ruimte om dit zelf te bepalen. U krijgt bij binnenkomst voor dit gedeelte een kaartje dat u op de stoel naast u kunt leggen. Zo houden we afstand. Uiteraard hoeft u binnen een gezin of binnen uw bubbel van vrienden of familie die u anders ook ziet en ontmoet, geen afstand te houden.
  • De kinderen van de zondagsschool en crèche gaan direct aan het begin van de dienst naar hun eigen samenkomst. Ze zijn dus voorlopig niet meer in de dienst bij aanvang.
  • Zingen mag.
  • Het verlaten van de zaal na de dienst, geschiedt ordelijk. Er wordt van u verwacht dat u dit rij voor rij doet, zodat opstoppingen worden voorkomen.
  • Handen schudden doen we niet.
  • Na de dienst drinken we voorlopig geen koffie en thee meer in de zaal binnen. Vanwege het weer ook niet buiten.
  • Bij klachten van verkoudheid, griep en Corona, blijft u thuis.