Week tegen Eenzaamheid van 29 september tot 6 oktober 2022

Media Folder: 
Als kerk hebben wij ons aangesloten bij het 'Pact tegen Eenzaamheid' van de gemeente Eemsdelta waarin maatschappelijke organisaties, kerken en verenigingen een vuist maken tegen eenzaamheid. Het doel is om een netwerk te hebben waarbinnen mensen de weg naar ons kunnen vinden als ze eenzaam zijn. In dat kader hebben wij in de 'Week tegen eenzaamheid' (29 september tot 6 oktober) op zondag 2 oktober een snertmiddag gehouden. We zijn blij en dankbaar voor de opkomst en dat we ook op deze wijze mee mochten doen om zogezegd 'het verschil te maken'. 

Mocht u willen weten welke activiteiten er verder deze week nog plaats vinden, click op de link https://cadanzwelzijn.nl/eenzaamheid/