Commissie Bijzondere Diensten (CBD)

Commissie Bijzondere Diensten (CBD)

De commissie bijzondere diensten bestaat uit leden/vrienden van de gemeente die hun gaven/talenten inzetten, meewerken aan o.a. de praktische invulling van een dienst, waaronder aankleding van een dienst en/of podium, gebouw bij bijzondere diensten, dit alles in samenspraak met de voorganger. In overleg met de raad stellen we een aantal bijzondere diensten vast die gedurende het jaar worden gehouden en door de commissie onder de aandacht gehouden moet worden.  Denk b.v. aan  pasen, zondag voor de vervolgde kerk, afsluiting seizoen, startzondag, oogstdankdienst, kerst etc. 

Nb. "In verband met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we ervoor gekozen om GEEN namen en of andere persoonsgegevens van contactpersonen te vermelden. Voor nadere informatie kunt u dan ook gebruik maken van ons contactformulier https://baptisten-delfzijl.nl/contact-us".