Haak Aan

Haak Aan

Binnen onze gemeente zijn we actief op diverse terreinen. In de regel om mensen te laten zien dat onze liefde voor God en Zijn Koninkrijk groter is dan alleen maar op zondag in de kerkbanken zitten. Nee we willen staan in deze maatschappij en daar waar we kunnen iets betekenen voor de mensen om ons heen.

Op deze wijze komen er al gedurende meerdere jaren een tiental dames in wisselende samenstellingen van onze gemeente bij elkaar om te ‘haken’. Ze hebben zichzelf de mooie naam gegeven 'Haak Aan', duidend op het haken en het gezellig samen komen. Er wordt 'gehaakt' in de regel voor het goede doel, maar uw eigen haakwerkje mag u ook meenemen. Maar voor het 'goede doel'zijn er inmiddels al heel wat gehaakte dekens verstrekt aan zendingsprojecten her en der in de wereld. Een belangrijk ‘ding’ dus en dankbaar om te doen.

In eerste instantie waren de Haak Aan activiteiten bij iemand van de groep thuis, maar rekening houdende met de Corona maatregelen hebben we ook hiervoor ons kerkgebouw open gesteld. Mocht u dit nu lezen en denken ‘dat vind ik leuk en dat wil ik ook wel’ schroom niet om te komen en u aan te sluiten! U bent van harte wekom!!

Nb.

  • Voor Haak Aan kunt u dan ook in ons kerkgebouw terecht op iedere 1e dinsdag van de maand. (6 okt; 3 nov; 1 dec) van 09:30 - 11:30 uur.;
  • In verband met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we ervoor gekozen om GEEN namen en of andere persoonsgegevens van contactpersonen te vermelden. Voor nadere informatie kunt u dan ook gebruik maken van ons contactformulier https://baptisten-delfzijl.nl/contact-us.