Over Baptisten Gemeente Havenlicht

We mogen een gemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus, met de onmisbare hulp van de Heilige Geest.

En dat we :

-         Leven naar de normen van Gods woord

-         God groot maken en verheerlijken

-         Voor elkaar zorgen en elkaar dienen met onze gaven en talenten.

We mogen een leesbare brief van Christus zijn en een lichtend licht en een zoutend zout.

We komen samen in de diensten, maar in kleiner verband in de kringen, waar we een vorm van bijzondere aandacht en zorg voor elkaar hebben.