De doop

De doop

Alle mensen die een persoonlijke en bewuste keuze hebben gemaakt om Jezus Christus als Redder en Zaligmaker in hun leven te aanvaarden, worden uitgenodigd om zich te laten dopen.

In de doop laat de gelovige zien dat hij met Christus is gestorven, met Hem is begraven en ook weer opstaat in een  nieuw leven.

De manier van dopen, door gehele onderdompeling, onderstreept het symbolische karakter van de doop. Het watergraf.

Door de doop wordt de gelovige lid van de plaatselijke gemeente.

(Romeinen 6:4)