Onze takken van arbeid

Vinden, volgen en verkondigen.

Hiermee geven we aan dat het onze Bijbelse opdracht is het evangelie van Jezus Christus uit te dragen.
We willen mensen helpen om Jezus Christus te vinden en aan het gezin van God de Vader toe te voegen.
Dat mensen zich bij ons thuis voelen en dat we samen Hem verheerlijken en voor elkaar en anderen tot zegen zijn.

Vanuit de Werkgroep Evangelisatie Diaconie en Zending (WE-DZ) staan wij voor de taak om Gods Woord te zenden onder mensen die God en zijn zoon Jezus Christus niet kennen.
Wat is een alpha-cursus?
De commissie bijzondere diensten bestaat uit leden/vrienden van de gemeente die hun gaven/talenten inzetten, meewerken aan o.a.
Het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en inventaris, de pastorie naast de kerk en de woning aan de Bleeksteen is vanuit de raad gedelegeerd naar de Beheerscommissie.
Als gemeente hebben we, behalve onze humane- en sociale zorg, bovenal een opdracht vanuit de Bijbel meegekregen. Deze opdracht wordt ook wel eens “Het zendingsbevel” genoemd.
Binnen onze gemeente zijn we actief op diverse terreinen.
Het kinderwerk neemt bij ons een belangrijke en verantwoordelijke plaats in. De opdracht die de Here Jezus ons vanuit de Bijbel heeft gegeven is voor ons dan ook zeer belangrijk.
Als gemeente zijn we opgedeeld in kringen, waarvan er tot op dit moment nog een drietal actief zijn. Ieder onder leiding van een kringleider(ster) en een assistent(e).
Ook onze jongeren in de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar en ouder hebben een ‘plek’ binnen onze gemeente.