Onze takken van arbeid

Vinden, volgen en verkondigen.

Hiermee geven we aan dat het onze Bijbelse opdracht is het evangelie van Jezus Christus uit te dragen.
We willen mensen helpen om Jezus Christus te vinden en aan het gezin van God de Vader toe te voegen.
Dat mensen zich bij ons thuis voelen en dat we samen Hem verheerlijken en voor elkaar en anderen tot zegen zijn.

De Werkgroep Evangelisatie, Diaconie en Zending (de WE-DZ) is een groep enthousiaste gemeenteleden die hart hebben voor Jezus en die zijn boodschap van redding met de wereld
Wat is een Alpha cursus?
Het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en inventaris, de pastorie naast de kerk en de woning aan de Bleeksteen is vanuit de raad gedelegeerd naar de Beheerscommissie.
Als gemeente hebben we, behalve onze humane- en sociale zorg, bovenal een opdracht vanuit de Bijbel meegekregen. Deze opdracht wordt ook wel eens “Het zendingsbevel” genoemd.
Het kinderwerk neemt bij ons een belangrijke en verantwoordelijke plaats in. De opdracht die de Here Jezus ons vanuit de Bijbel heeft gegeven is voor ons dan ook zeer belangrijk.
Als gemeente hebben we de ambitie om ook in kringen samen te komen. Echter mede door Corona, zijn hiervan op dit moment nog een aantal actief.
Ook onze jongeren in de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar en ouder hebben een ‘plek’ binnen onze gemeente.