Diaconie, Praktische- en Pastorale zorg

Diaconie, Praktische- en Pastorale zorg

Als gemeente hebben we, behalve onze humane- en sociale zorg, bovenal een opdracht vanuit de Bijbel meegekregen. Deze opdracht wordt ook wel eens “Het zendingsbevel” genoemd. Dit staat opgeschreven in Mattheus 28 vers 19 en 20. Jezus zond zijn discipelen de wereld in met een opdracht;

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.”

Vanuit deze opdracht willen we dat als gemeente zoveel mogelijk naar de wil van de Heer invullen. Niet alleen de geestelijke kant komt daarbij aan de orde, maar uiteraard komen we ook praktische- , sociale- en pastorale problemen tegen die we ook zoveel mogelijk aandacht willen geven.

Praktische zorg

De meeste praktische zorg vindt op een natuurlijke manier plaats binnen de gemeentekringen. Wanneer de kringen de benodigde zorg niet kunnen bieden, wordt er praktische zorg of interne diaconie ingeschakeld. Er wordt gekeken of we via de juiste sociale voorzieningen of instanties extra hulp kunnen vinden. Daarvoor maakt onze diaconie gebruik van een opslagloods om ruimte te bieden voor goederen/spullen, die vervolgens weer worden verstrekt aan mensen die het nodig hebben.

Voor eventuele goederen die U gratis ter beschikking wilt stellen en/of een beroep wil doen voor hulp, daarvoor kunt u middels onderstaande link contact met ons op nemen. Vervolgens zal er vanuit de Diaconie contact met u worden opgenomen. 

Pastorale zorg

Pastorale zorg wordt zoveel mogelijk gegeven door zieken en ouderen regelmatig te bezoeken. Uiteraard willen we daarbij dicht blijven bij onze eerdere opdracht en primair een ieder op de geestelijke levenswandel ondersteuning bieden. Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met pastoraat.baptistendelfzijl@gmail.com

 Nb. "In verband met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we ervoor gekozen om GEEN namen en of andere persoonsgegevens van contactpersonen te vermelden. Voor nadere informatie kunt u dan ook gebruik maken van ons contactformulier https://baptisten-delfzijl.nl/contact-us".