Wie wij zijn

Wij zijn de Baptisten gemeente Delfzijl: "een gemeenschap van christenen die geloven dat Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is. Hij is ons hoofd en Hem volgen wij al 100 jaar lang".

Wij willen een gemeenschap zijn waar mensen een thuis mogen vinden, temidden van andere broeders en zusters in het gezin van God. De Bijbel staat bij ons centraal als het Woord van God. Samen willen wij de liefde van God, door de kracht van zijn Heilige Geest uitstralen en vormgeven. Als Baptisten geloven wij in de verbondenheid van gelovigen in de gemeente, de doop door onderdompeling op geloof en het discipelschap van Christus waarbinnen wij ons leven willen leven.

Onze gemeente bestaat uit veel verschillende mensen van verschillende leeftijden. Naast kinderen in de leeftijd van 0 tot 12, zijn er tieners, jongvolwassenen, gezinnen, mensen van middelbare leeftijd en ouderen die in onze gemeente komen.

Er is mede daarom van alles te doen in onze gemeente, kijk daarvoor maar eens verder op de Website. Ziet U iets dat U aanspreekt? Neem gerust contact op met de contactpersoon die (in principe) bij iedere activiteit staat vermeldt. En anders kunt u altijd via het contactformulier contact met ons opnemen en uw vraag stellen. UIteraard bent van harte welkom om eens te komen kijken. Hetzij in de zondagse dienst, dan wel bij één van de groepen (activiteiten).

Onze wekelijkse diensten zijn voor ons belangrijk. Zij zijn ontmoetingsmomenten met elkaar, maar bovenal met onze Heer Jezus. Samen als gemeente staat Hij voor ons centraal. We maken muziek en zingen met elkaar voor die Heer, zoeken Hem in gebed en willen luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft door de Bijbel en de prediking heen. Ook is er ruimte voor de kinderen. Wij beginnen onze diensten altijd gezamenlijk met de kinderen vanaf vier jaar. Zo willen we samen met elkaar gezin van God zijn. Na een kindermoment aan het begin van de dienst gaan de kinderen vervolgens naar de zondagsschool. Voor allerkleinsten is er crèche. Onze diensten verlopen in een sfeer van ongedwongenheid. Na afsluiting van de diensten is er altijd koffie en thee voor iedere bezoeker.