Tijd en Locatie

De samenkomst

Elke zondag komen we als gemeente samen in ons kerkgebouw aan de  Johan v.d. Kornputplein 8 in Delfzijl voor de dienst. Tijdens de dienst staat de ontmoeting met onze Heer centraal. Dat komt tot uiting onder andere in Bijbellezingen en de prediking, maar zeker ook in lofprijzing en aanbidding. In onze diensten proberen we om op een aansprekende, eigentijdse manier ons geloof te beleven en voeding te geven. Een muziekteam is verantwoordelijk voor de muzikale begeleiding, de voorganger leidt de dienst en in elke dienst is ruimte voor de kinderen in de vorm van een kindermoment.

Naast dat we dingen met elkaar delen in de diensten is er ieder week de gelegenheid om na afloop van de morgendienst koffie te blijven drinken. Ook zijn er in elke dienst mensen aanwezig om mee te praten of om mee te bidden. Je bent elke zondagochtend hartelijk welkom om een dienst bij te wonen. De diensten beginnen om 09:30 uur en daarbij is er kinderoppas (voor de kinderen van 0 tot 4 jaar) en zondagschool (voor de kinderen van 4 tot 12 jaar). Avondmaal Een keer per maand vieren wij het Avondmaal. Dit is in de regel altijd de eerste zondag van de maand. Wie zich bekeerd heeft en in vrede leeft met zijn broeders en zusters, mag deelnemen aan het Heilig Avondmaal: het breken van het brood en het drinken van de wijn, de symbolen voor het verbroken lichaam van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha en het vergoten bloed van de Heer. 

Door brood en wijn verkondigen we het lijden en sterven van Jezus Christus. De viering van het Heilig Avondmaal benadrukt onze eenheid in Hem en versterkt ons geloof. Het Avondmaal is voor ons ook een gemeenschapsmaal waarin we de gemeenschap van Christus beleven. Wij waarderen het daarom ook om te weten met wie wij aan de tafel zitten. Als er mensen te gast zijn of onbekend zijn, dan zal hen daarom gevraagd worden zich voor te stellen. 

Update Corona tijd: https://baptisten-delfzijl.nl/blog/aanmelding-bijwonen-dienst-corona-tijd#