AANMELDEN VERVALT

Blog Topic: 

Vanaf zaterdag 25 september keren we zoveel mogelijk terug naar de pre-Corona situatie in onze gemeente. Wij kunnen dan de meeste van de maatregelen die als gevolg van Covid-19 gehouden moesten worden, loslaten. Het doet ons genoegen en geeft ons dankbaarheid dit jullie te kunnen meedelen.

Concreet betekent dit dat wij per direct ons niet meer hoeven aan te melden voor de diensten, dat we geen maximumaantal bezoekers meer hebben in ons gebouw en dat de 1,5 meter afstandsregel geen voorwaarde meer is.

Een paar basisregels van algemene hygiëne blijven wel gehandhaafd:

  • Handen wassen (bij in- en uitgaan). De zeeppompjes in de kerk blijven aanwezig.
  • Hoesten en niezen in de elleboog.
  • Bij symptomen van Corona en bij klachten van verkoudheid, grieperigheid dan wel benauwdheid, blijf je thuis. Zo bescherm je anderen.
  • We schudden nog geen handen.

Voor de rest gaan we er vanuit dat we in goed overleg en met gebruik van gezond verstand, samen gemeente kunnen zijn en diensten kunnen vieren. We houden rekening met elkaar en die verantwoordelijkheid dragen we gezamenlijk. Ook dat is gemeente zijn. Ook dat is liefde en genade naar onze broeders en zusters laten zien. Onderling komen we eruit.

Wij zijn dankbaar dat God ons door deze lastige tijd heeft geleid en we bidden en hopen dat we nu definitief de weg naar boven hebben ingezet en dat we velen van jullie weer in de diensten en elders, mogen begroeten.

Tot ziens!