Mededeling

AANMELDEN VERVALT

Vanaf zaterdag 25 september keren we zoveel mogelijk terug naar de pre-Corona situatie in onze gemeente. Wij kunnen dan de meeste van de maatregelen die als gevolg van Covid-19 gehouden moesten worden, loslaten. Het doet ons genoegen en geeft ons dankbaarheid dit jullie te kunnen meedelen.

Concreet betekent dit dat wij per direct ons niet meer hoeven aan te melden voor de diensten, dat we geen maximumaantal bezoekers meer hebben in ons gebouw en dat de 1,5 meter afstandsregel geen voorwaarde meer is.