Collecten

Media Folder: 

Door de Corona maatregelen willen we de risico’s voor U en ons zoveel mogelijk beperken. Het collecteren in de diensten met collectezakken zien we dan ook als een onnodig risico! Hier zijn we, (in ieder geval gedurende deze Corona periode) dan ook mee gestopt.

Voor ons betekent dat een inkomstenderving, omdat we per zondag in de regel twee collectes hebben. De eerste collecte is t.b.v. de eigen gemeente en de tweede is in de regel voor een speciaal doel. Voor een gezonde financiële situatie in onze gemeente zijn deze collecten dan ook van eminent belang, mede omdat onze begroting daar ook op gestoeld is.

Omdat we niet met allerlei Apps en/of andere digitale mogelijkheden willen gaan experimenteren, doen we u de suggestie om binnen uw eigen bankomgeving een wekelijkse overschrijving te maken van een vast bedrag voor respectievelijk de eerste collecte en afzonderlijk voor de tweede collecte. U kunt dit doen voor een onbeperkte periode en kost verder geen geld.

Onze penningmeester kan het binnengekomen geld dan ‘gemakkelijk’ inboeken en in het geval van de tweede collecte ter beschikking stellen aan/voor het betreffende doel.

Ons bankrekeningnummer is: NL64INGB0653612028 tnv Baptistengemeente Havenlicht

Nb.

  • Tijdens de avondmaaldiensten (1e zondag in de maand) hebben we in de regel één collecte t.b.v. de gemeente en om het niet moeilijker te maken zal de eventueel binnengekomen tweede collecte ook ten gunste komen voor de eigen gemeente;
  • U blijft zelf de regie houden en kunt de automatische overschrijving ten alle tijde stoppen. Zie voorbeeld hieronder, maar ook daarin kunt u uw eigen planning natuurlijk volgen;
  • Voor de bestemming van de tweede collecten verwijzen wij U naar het collecterooster aan de onderzijde van dit gedeelte;
  • En tot slot, mocht u in de dienst zijn geweest en U wilt uw gave toch fysiek achterlaten, dan hebben we daarvoor bij de uitgang van de kerk nog wel een mogelijkheid gecreëerd.

Collecterooster
Media Folder: 

https://www.baptisten-delfzijl.nl/system/files/roosters/collecterooster_2022.xlsx