Collecten

Media Folder: 

We zijn weer begonnen met het collecteren in de diensten met collectezakken. Echter we kunnen ons voorstellen dat sommige van u inmiddels gewend zijn om uw (collecte) bijdrage over te maken. Beide mogelijkheden kunnen dus en wij onderzoeken nog naar mogelijkheden om bv middels QR code ook uw gaven te geven.

Nog steeds is de eerste collecte t.b.v. de eigen gemeente en de tweede is in de regel voor een speciaal doel. Voor een gezonde financiële situatie in onze gemeente zijn deze collecten dan ook van eminent belang, mede omdat onze begroting daar ook op gestoeld is.

Onze bankrekeningnummers zijn

- NL64 INGB 0653 6120 28 tnv Baptistengemeente Havenlicht

- NL44 INGB 0664 2884 99 tnv Diaconie Baptistengemeente Havenlicht.

Nb.

  • Tijdens de avondmaaldiensten (1e zondag in de maand) hebben we in de regel één collecte t.b.v. de gemeente en om het niet moeilijker te maken zal de eventueel binnengekomen tweede collecte ook ten gunste komen voor de eigen gemeente;