Geloof en Leven

Geloof en Leven

Baptisten ervaren de ontmoeting met elkaar als in een gezin (gemeenschap van gelovigen); er  wordt gevierd en gedeeld. We dopen geen kinderen, maar ze kunnen op wens van de ouders worden opgedragen, waarbij Gods zegen wordt gevraagd voor kind en ouders. Ruime aandacht is er voor het kinderwerk: crèche, zondagschool, clubwerk en jongerenwerk. We zien hierin een uitstekende mogelijkheid kinderen in aanraking te brengen met het evangelie. De geloofsopbouw krijgt in de gemeente volop aandacht bij de prediking op zondag, maar ook op de Bijbelstudie en in de kringen. Evangelisatie en persoonlijk getuigenis hebben een plaats in het gemeenteleven.