Commissie van beheer

Commissie van beheer

Het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en inventaris, de pastorie naast de kerk en de woning aan de Bleeksteen is vanuit de raad gedelegeerd naar de Beheerscommissie. De leden van de beheerscommissie stellen hun kennis en tijd beschikbaar om ervoor te zorgen dat de onderhoudsstaat van ons gebouw en de veiligheid in en rondom het gebouw gewaarborgd zijn.

Vanuit de commissie worden onder andere de BHV, het schoonmaakteam, geluidsteam, beamerteam, koffieteam en eventuele aanverwante werkzaamheden aangestuurd.

En in onze specifieke situatie houden zij ook de 'vinger aan de pols' met betrekking tot eventuele aardbevingschade en het vervolg traject daarvan.

Nb. "In verband met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we ervoor gekozen om GEEN namen en of andere persoonsgegevens van contactpersonen te vermelden. Voor nadere informatie kunt u dan ook gebruik maken van ons contactformulier https://baptisten-delfzijl.nl/contact-us".