Oudere Jeugd (kring)

Oudere Jeugd (kring)

Ook onze jongeren in de leeftijdsgroep vanaf 18 jaar en ouder hebben een ‘plek’ binnen onze gemeente. Voor ons als Baptistengemeente Havenlicht willen we ook deze groep enige houvast bieden en ze laten zien dat er een God is die hun serieus neemt en met hem of haar onderweg wil. 

De groep bestaat uit een aantal jonge mensen, die elkaar al gedurende vele jaren kennen en met elkaar optrekken. De groep komt inmiddels één keer in de drie weken op een zondagavond als 'jeugdkring' samen. De avonden kenmerken zich door verdieping rondom geloofsonderwerpen, gezelligheid, en vooral ook elkaar ontmoeten. De avonden vinden één keer in de drie weken plaats, van 20:00 - 21:30 uur (uitloop 22:00 uur)

Nb. 

  • In verband met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we ervoor gekozen om GEEN namen en of andere persoonsgegevens van contactpersonen te vermelden. Voor nadere informatie kunt u dan ook gebruik maken van ons contactformulier https://baptisten-delfzijl.nl/contact-us;