Tiener Jeugd

Tiener Jeugd

Tiener Jeugd

Ook onze jongeren in de Tiener Jeugd leeftijd hebben een ‘plek’ binnen onze gemeente. Voor ons als Baptisten Gemeente willen we met name deze groep enige houvast bieden en ze laten zien dat er een God is die hun serieus neemt en met hem of haar onderweg wil.

Als leeftijdsgroep houden we de jongeren aan die zitten in de groepen 1 t/m 4 van het Voortgezet Onderwijs. De groep varieert uiteraard in aantallen, maar bestaat op dit moment uit een tiental jongens en meisjes. In principe zijn alle jongeren in deze leeftijdsgroep welkom om te komen.

Deze groep wordt begeleid door een 5-tal enthousiaste jonge mensen, die ieder voor zich en vanuit hun persoonlijke geloof in de Here Jezus ‘passie’ hebben voor jongeren. De avonden en de andere ontmoetingen kenmerken zich door verdieping rondom geloofsonderwerpen, gezelligheid, chillen en vooral ook veel plezier hebben.

De bijeenkomsten van de Tienerjeugd zullen om de 14 dagen gaan plaatsvinden, respectievelijk op zaterdag  van 19:15 - 21:15 uur en op zondag (na de kerkdienst) globaal vanaf 11:30 - 13:30

  • Dit jaar 2020, betreft het voor de zaterdagen: 3 okt; 31 okt & 28 november.
  • Dit jaar 2020, betreft het voor de zondagen: 18 okt; 15 nov & 13 december

Mocht u dit gelezen hebben en U denkt “dat zou wel iets voor mijn zoon of dochter zijn” schroom niet met ons contact op te nemen of gewoon te komen! 

Nb. 

  • In verband met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we ervoor gekozen om GEEN namen en of andere persoonsgegevens van contactpersonen te vermelden. Voor nadere informatie kunt u dan ook gebruik maken van ons contactformulier https://baptisten-delfzijl.nl/contact-us;
  • Door de Corona maatregelen is het samenkomen en elkaar ontmoeten best een beetje lastig, maar hier gaan we uiteraard op een verantwoordelijke manier mee om!"