Kinderwerk

Kinderwerk

Het kinderwerk neemt bij ons een belangrijke en verantwoordelijke plaats in. De opdracht die de Here Jezus ons vanuit de Bijbel heeft gegeven is voor ons dan ook zeer belangrijk.

Maar Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen zijn leerlingen:

‘Laat die kinderen toch bij Mij komen! Houd ze niet tegen.

Want het Koninkrijk van God is voor wie is zoals zij ‘.

Lucas 18:16 (Het Boek)

Voor ons is het belangrijk dat de kinderen zich tijdens de samenkomsten en/of bijeenkomsten beschermd en veilig wanen. Hetgeen zeker ook voor de ouders een belangrijk gegeven is! In de regel zullen kinderen dan ook NOOIT alleen zijn met individuele personen, maar altijd onder toezicht/begeleiding van twee of meer personen.

Voor de kinderen hebben we diverse activiteiten zoals:

  • De Creche leeftijd: 0 tot 4 jr
  • De zondagsschool tijdens de reguliere kerkdiensten; Groep 1 t/m groep 8 basisschool
  • De wekelijkse meisjes- en jongens clubs leeftijdsgroep groep 3 t/m groep 8 basisschool
  • De Happy Kids Club, een terugkerend fenomeen in de voorjaar- en/of herfstvakantie; Groep 1 t/m 8

Crèche:

Voor de allerkleinsten hebben we gedurende de kerkdiensten, onder begeleiding van één volwassene en een jongere een crèche.  De Creche is voorzien van alle benodigde spullen die het verblijf voor de allerkleinsten zo aangenaam mogelijk te maken.

Zondagsschool:

Met betrekking tot de zondagsschool vinden we het belangrijk dat ook de kinderen hun eigen samenkomsten hebben en dit onder leiding van zondagsschool medewerkers met een hart voor kinderen. Op de zondagochtenden & gedurende de reguliere kerkdienst komen ze hiervoor samen in de verschillende bijzalen van de kerk. De kinderen zijn dan ook verdeeld in leeftijdsgroepen die we aanduiden met DE BIJEN, DE VLINDERS & KIKKERS Op de zondagochtenden worden er met de kinderen liedjes gezongen, een verhaal uit de bijbel verteld en iets creatiefs gedaan.

Nb. Door de Corona maatregelen hebben we op dit moment maar twee zondagsschool groepen, bestaande uit groep 1 t/m4 (4 - 8 jr) en gr 5 t/m 8 (8-12jr). Om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te maken, worden ouders/begeleiders gevraagd hun kinderen tot aan het plein voor de kerk te brengen en hen daar vervolgens over te geven aan de de leiding van de zondagsschool. Na afloop worden de kinderen dan weer begeleid naar buiten en aan hun ouders/begeleiders over gedragen.

Jongens- en meisjesclubs:

Op de maandagavonden vanaf 5 oktober 2020, van 18:30 tot 19:30 wordt er onder leiding van tenminste twee personen uit onze gemeente leiding gegeven aan allerlei knutselwerk. Hierbij moet u denken aan creatief bezig zijn zoals een stukje houtbewerking en/of teken- en schilderwerk.

Nb. (Ubdate 27 okt. : Ivm Corona tot nadere orde uitgesteld)

Vakantie bijbelfeest en Happy Kids Club (HKC):

Zowel het Vakantiebijbelfeest als de Happy Kids Club betreffen beiden een terugkerend fenomeen binnen onze gemeente. Ons kerkgebouw is dan versierd en gezellig aangekleed, zogezegd voor de kinderen een “feest locatie “.

  • Het Vakantiebijbelfeest vindt plaats in de voorjaar schoolvakantie, respectievelijk op een donderdag, vrijdag en zaterdag van 14:00 tot en met 16:15 uur.
  • De Happy Kids Club vindt plaats op een zaterdag in het voorjaar en op een zaterdag in het najaar.

Voor beide evenementen betreft het voor de kinderen in de basisschoolleeftijd een waar spektakelstuk en vinden plaats in ons kerkgebouw. Veel kinderen met een kerkelijke en niet kerkelijke achtergrond zijn dan bij ons te gast en hebben dan een aantal hele leuke dagen en/of dag.

Om alles in goede banen te leiden werken vele vrijwilligers vanuit onze gemeente werken daaraan mee. Het programma wordt samengesteld rondom een Bijbels thema, waar vanuit de kinderen worden vermaakt met poppenkast, zingen, knutselen, pannenkoek eten, thee of ranja drinken en vooral veel lachen en plezier hebben.

Nb. "Ook in dit geval zal rekening worden gehouden met de op dat moment geldende Corona maatregelen. Op het betreffende moment zal worden aangegeven of e.e.a. doorgaat, dan wel onder welke maatregelen we dit toch willen laten plaats vinden".