Kringen

Kringen

Als gemeente hebben we de ambitie om ook in kringen samen te komen. Echter mede door Corona, zijn hiervan op dit moment nog een aantal actief. Ieder onder leiding van een kringleider(ster) en een assistent(e). Doel van de kring is om samen te zijn rondom Gods Woord, het pastoraal omzien naaar elkaar. In principe komen de kringen drie-wekelijks bij elkaar, in de regel bij één van de gemeente leden thuis. 

Inmiddels zijn we met elkaar aan het kijken op welke wijze we hieraan een nieuwe impuls kunnen geven, dan wel er op een andere creatieve manier invulling aan kunnen geven.