Kringen

Kringen

Als gemeente zijn we opgedeeld in kringen, waarvan er tot op dit moment nog een drietal actief zijn. Ieder onder leiding van een kringleider(ster) en een assistent(e). Doel van de kring is om samen te zijn rondom Gods Woord, het pastoraal omzien naaar elkaar. In principe komen de kringen drie-wekelijks bij elkaar, in de regel bij één van de gemeente leden thuis. 

Inmiddels zijn we met elkaar aan het kijken op welke wijze we hieraan een nieuwe impuls kunnen geven, dan wel er op een andere creatieve manier invulling aan kunnen geven. Uiteraard daarbij rekening houdende met de Corona maatregelen, zoals gesteld door het RIVM.