Donderdag 16 juni 19:30 uur "Zijn UFO's echt" open avond voor iedereen

UFO's een bijzonder onderwerp dat in onze tijd steeds meer aandacht begint te krijgen. Onze predikant Roelof Ham heeft zich er in verdiept en er een boekje over geschreven. Voor de liefhebbers en geïnteresseerden is er op 16 juni 2022, 19:30 uur bij ons in de Baptistengemeente Havenlicht Delfzijl aangaande dit onderwerp een avond rondom het thema “de satanische tijden waarin wij leven (over Ufo’s, tijdgeest en de moderne spiritualiteit)”.

Toegang gratis