Ds. Arno van Engelenburg nieuwe voorganger

Media Folder: 

Tijdens de Bijzondere Gemeentevergadering hebben we gisteren (25 jan.) met een overgrote meerderheid van stemmen (87%) het besluit genomen om Ds. Arno van Engelenburg per 1 maart 2024 als voorganger van onze gemeente te beroepen. Samen met zijn echtgenote zr. Dorien van Engelenburg zullen zij vanuit hun huidige woongemeente Hoogkarspel de ‘sprong’ wagen naar het hoge Noorden.

Tijdens de vergadering hebben we onze broeder 'live' gebeld en hem de uitslag van de stemming met dankbaarheid bekend gemaakt. Hij reageerde verheugd en dankbaar en zag uit naar zijn 'nieuwe' bediening in Delfzijl. 

De komende tijd zal gebruikt worden voor praktische zaken, zoals het arbeidsvoorwaarden gesprek en het kijken naar een passende woonruimte. Vermoedelijk zal de pastorie naast de kerk eerst als woning worden betrokken, maar het uiteindelijke doel zal zijn om een eigen (koop) huis in Delfzijl of in de regio te vinden.

Onze dank gaat uit naar de Beroepingscommissie die voortvarend aan de slag is gegaan en ons op relatief korte termijn deze voorganger heeft gepresenteerd. In het gehele proces hebben we ervaren dat het de Here God is geweest die ons heeft geleid en in wiens afhankelijkheid we tot deze beslissing mochten komen. Aan Hem komt toe alle eer!!