Ondertekening arbeidscontract Ds. Arno van Engelenburg

Media Folder: 
We zijn blij en verheugd dat we tussen alle bedrijvigheid door tijd hebben gevonden om het 'officiële' gedeelte van onze verbintenis ingaande 1 maart 2024 af te ronden. Op één van de momenten dat ons voorgangersechtpaar Arno en Dorien van Engelenburg toch bij ons moesten zijn, een moment genomen om het officiële moment op de foto vast te leggen. Door alle werkzaamheden rondom ons kerkgebouw moesten er wat werkzaamheden in de pastorie naast de kerk even blijven liggen. Inmiddels zijn die werkzaamheden weer opgepakt en hoopt het echtpaar op DV maandag 4 maart te verhuizen naar Delfzijl. Zij zullen 'voorlopig' hun intrek nemen in de pastorie, maar het uiteindelijke doel is een (koop) woning ergens in onze mooie gemeente. Laten we hopen en bidden dat ook deze wens in vervulling mag gaan en dat ook hierin de Here God soeverein aanwezig is in deze toekomstplannen. Arno en Dorien heel veel zegen op jullie pad en we zien uit naar de samenwerking en jullie uiteindelijke bediening in Gods Koninkrijk in Zijn 'filiaal' Havenlicht van de Baptistengemeente Delfzijl.
Media Folder: