Startzondag 10 sept.

Als gemeente hadden we vanmorgen onze startdienst van het nieuwe seizoen 23/24. Als verrassing had het organisatie comité besloten om de dienst een half uur later (10 uur) te laten beginnen. Geweldig om zo voor aanvang van de dienst tijd te hebben om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of een kop thee. Het weer werkte uiteraard enorm mee, dus alles vond voor de dienst plaats buiten op ons ‘kerkplein’.
Om 10 uur begon de dienst waar onze pastorale voorganger Ds. Erry Fokkert ons onder het thema “Omzien naar elkaar” vanuit 1 Kor. 12: 18-27 (vele gaven één Geest) ons het Woord opende en een spiegel voorhield. Prachtige dienst met een diepe boodschap. (de moeite van het kijken en beluisteren waard !!)
Na de dienst hebben we ons samenzijn buiten en binnen voortgezet met koffie, thee, limonade en een heerlijke lunch. Dank iedereen voor alle inzet, het was heerlijk. Onderwijl konden we nog een Spreekwoorden en Bijbelgedeelten kwis doen, waarbij een aantal kleine prijsjes voor de winnaars klaar lagen.

Klik op onderstaande link om naar het fotoalbum te gaan:

https://baptisten-delfzijl.nl/media/gallery/startzondag-10-sept-2023